Elektrische veiligheidsverplichtingen voor verhuurders

Verhuurder zijn kan een zeer lonende manier zijn om je inkomen aan te vullen, maar je bent verplicht om te voldoen aan een aantal gezondheids- en veiligheidscriteria, waarvan elektrische veiligheid één van de belangrijkste is. Ongeveer 30 sterfgevallen en 4.000 ongelukken vinden jaarlijks plaats in het Verenigd Koninkrijk vanwege de elektrische huishouding, dus maak niet de fout om te denken dat ze niet in een van uw eigendommen kunnen gebeuren.

Meer informatie op www.elektricien-jk.be

De wet zegt dat je ervoor moet zorgen dat alle elektrische installaties en apparaten die je levert veilig zijn, maar hoe deze regels worden geïnterpreteerd is minder duidelijk. Dit is wat u moet weten.

Volgens de wet moet je er zeker van zijn:

 • Alle elektrische installaties, zoals stopcontacten en verlichtingsarmaturen, zijn veilig wanneer huurders binnenkomen en worden onderhouden voor de duur van de huurperiode.
 • Alle elektrische apparaten die u levert, zoals fornuizen en wasmachines, zijn veilig en hebben minimaal de CE-markering.
 • Elke vijf jaar wordt er een inspectie en test uitgevoerd als de woning een huis in meerdere woningen (HMO) is, of, als gevolg van recente wetswijzigingen, als de woning in Schotland, HMO of anderszins is gelegen.
 • Dit zijn de fundamentele wettelijke eisen die verhuurders moeten stellen, en hoewel regelmatige inspecties door geregistreerde elektriciens niet verplicht zijn (tenzij het onroerend goed een HMO is of in ), moet u toch regelmatig basisveiligheidscontroles uitvoeren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de elektrische veiligheidsvoorschriften?

Als elektrische installaties en apparaten die door u, de verhuurder, worden geleverd, onveilig worden bevonden, kunt u er mee te maken krijgen:

 • Een boete van 5.000 pond
 • Zes maanden gevangenisstraf
 • Mogelijke strafrechtelijke vervolging in geval van letsel of overlijden
 • Ongeldige eigendomsverzekering
 • Natuurlijk is het in uw eigen belang om de elektriciteit van uw woning in topconditie te houden. Veilige huurders zijn gelukkige huurders (wat het verhuren van uw woning een stuk gemakkelijker maakt), en veilige elektra minimaliseert ook het risico op kostbare schade (zoals brand) aan uw woning aanzienlijk. Naast de hierboven beschreven wettelijke basisvereisten is het dus de moeite waard om extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Wat is een elektrisch veiligheidscertificaat?

Een elektrisch veiligheidscertificaat is een document dat door een gecertificeerde elektricien wordt afgegeven om te bevestigen dat alle elektrische circuits en apparaten in een gebouw in goede staat en veilig in gebruik zijn. Hoewel het niet wettelijk verplicht is voor verhuurders om er een te verkrijgen, wordt het aanbevolen om de elektrische systemen om de vijf tot tien jaar te laten controleren. De inspectie zal dat wel doen:

 • Ontdek alle potentiële veiligheidsrisico's
 • Onthul slechte elektrische werkzaamheden
 • Toon aan of een van de elektrische circuits of apparatuur (zoals verlengsnoeren) overbelast is.
 • Vast te stellen of de aardings- en hechtwerkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.
 • Controleer of de apparatuur goed onderhouden kan worden.
 • Bepaal de omvang van eventuele schade of slijtage.
 • Is een elektrisch veiligheidscertificaat een wettelijke verplichting voor verhuurders?
 • Hoewel verhuurders volgens de huidige wetgeving verplicht zijn om een gasveiligheidscertificaat te verkrijgen en jaarlijkse controles uit te voeren

In Schotland zijn particuliere verhuurders er verantwoordelijk voor dat er ten minste eens in de vijf jaar en aan het begin van een nieuwe huurperiode door een erkende elektricien een onderzoek naar de elektrische veiligheid van hun eigendommen wordt uitgevoerd. De persoon die de inspectie uitvoert, moet lid zijn van (of een werknemer zijn van een bedrijf dat lid is van) een geaccrediteerd registratiesysteem dat wordt beheerd door een door de Schotse regering erkende instantie - dit betekent meestal dat hij/zij geregistreerd is bij de National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) of een bedrijf dat lid is van de Electrical Contractors' Association(SELECT).

Tips van de verhuurder voor elektrische veiligheid op het hoogste niveau

Om de veiligheid van uw huurders te garanderen moet u dat doen:

 • Zorg ervoor dat er een aardlekschakelaar (RCD) op de zekeringkast is gemonteerd. Dit helpt dodelijke elektrische schokken te voorkomen en biedt bescherming tegen elektrische branden.
 • Voer regelmatig tests uit (of laat deze in bedrijf stellen) op alle elektrische installaties (en schakel alleen erkende elektriciens in, ook voor kleine werkzaamheden).
 • Voer regelmatig visuele inspecties uit - gerafelde draden, verschroeide en gebroken stekkers moeten onmiddellijk worden aangepakt.
 • Zorg ervoor dat de huurders het hoofdapparaat, de zekeringen en de scheidingsschakelaar in het pand kennen en er toegang toe hebben.
 • Geef huurders een exemplaar van de gebruiksaanwijzing van alle apparaten die u ter beschikking stelt.
 • Besteed speciale aandacht aan alle tweedehands items die u verstrekt - zorg ervoor dat ze grondig worden getest voordat ze worden geïnstalleerd.
 • Blijf op de hoogte van de bedradings- en verlichtingsvoorschriften. Er is geen wet die zegt dat u de nieuwste systemen moet installeren, maar de beste praktijk schrijft voor dat u ze relatief modern moet houden.

Regionale variaties

De regels en beste praktijken verschillen afhankelijk van waar uw woning zich bevindt. Zoals reeds vermeld, zijn verhuurders in Schotland nu wettelijk verplicht om elke vijf jaar een verplicht rapport over de elektrische installatieconditie (EICR) te laten uitvoeren. Er bestaat een dergelijke verplichting (nog) niet, maar het is mogelijk dat u in overtreding bent met de Landlord and Tenant Act, die van verhuurders verlangt dat zij tijdig reageren op een verzoek om reparaties. Doet u dit niet, dan kunt u aansprakelijk zijn voor boetes of verboden. De richtlijnen in Noord-Ierland zijn vergelijkbaar met die maar het land heeft zijn eigen consumentenwetten en -wetgeving voor elektrische apparatuur waar u ook aandacht aan moet besteden.